Samla rubropurpurata (Gosliner & Willan, 1991)

ルージュミノウミウシ Samla rubropurpurata
Photographed by
nonono Nono3
Location
Itiminato(issou), Yakusima, Kagoshima, Japan
Date
2023/03/11
Length
8mm
Depth
21.0m
Water temperature
20.9℃